Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat Tarihi
Kod: EÜT 141
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Prehistorik devir ile birlikte sanatın ortaya çıkışı, anlamı, önemi ve geçirdiği evreleri tanıtmak, devirleri kronolojik olarak sınıflandırarak, sanat ile ilgili kavramlar ve terimleri öğretmek amaçlanır. Sanatın oluşumunda, gelişiminde insanların yaşadığı doğal çevre, teknoloji, din, sosyo ekonomik yapı ve uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini fark ettirebilmek hedeflenir.
İçerik: İnsanın ilk ortaya çıkışından, günümüze dek olan uygarlıkların sanatını, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları ele alınarak; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri irdelenmektedir. Prehistorik, Protohistorik, Erken Tarihi ve Tarihi Dönemler, Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Roma sanat eserleri tanıtılıp Roman Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, 19. Ve 20. yy. sanat akımları ve üslupler örneklerle incelenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2