Model Yapımı (EÜT 261) Ders Detayları

Ders Adı: Model Yapımı
Kod: EÜT 261
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Ders, tasarım sürecinde farklı malzeme ve tekniklerle model yapımının öğretilmesini amaçlar.
İçerik: Ders boyunca, ürün tasarım sürecinde model yapımının önemi ve gerekliliği üzerinde durulur. Model Yapımı dersinde Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine farklı malzemeler kullanılarak model yapımı teknikleri gösterilmektedir. Öğrencilerin profesyonel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla, model yapımı sürecinde el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik konularına dikkat edilir.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3