Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Renk
Kod: GTM 039
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Öğrenciye rengin ürün tasarımı sürecindeki önemli rolunu kavratmak, renk kullanımında kendi bakış açılarını oluşturmalarına yardımcı olacak temel altyapı bilgilerini aktarmak, bunu yaparken renk-ışık-form-mekan ilişkisini vurgulamak ve bu disiplinin terminolojisine aşina kılmak amaçlanır. Ayrıca, öğrencinin, deneme yanılma yoluyla, renk olgusunu kendi kişisel gelişim sürecine katabilir hale gelmesi hedeflenir.
İçerik: Temel renk bilgisi, renk ile ilgili doğal gerçekler, renk ve ışık ilişkisi, rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, 5 duyu ile algılanması, renkte eğilimler, mekanda renk algısı ve etkileri, renk ve kültür etkileşimi. Bahsi geçen konular öncelikle teorik olarak verilir. Sonrasında, iki proje ile öğrencinin bu bilgileri pratiğe aktarması beklenir. Öğrenci bundan sonra kendisine verilen yönlendirme ile beklenen adımları her hafta sunum halinde değerlendirmeye sunar. En son final sunum ile sonlandırır. Ancak değerlendirme tüm süreç üzerinden yapılır.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3