Malzeme Odaklı Tasarım (GTM 041) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Odaklı Tasarım
Kod: GTM 041
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Malzeme ve üretim yöntemlerinin tasarıma nasıl yön, şekil ve ilham verdiğini ve bunların kullanıcıya olan yansımasını tartışmak amaçlanmıştır. Malzemenin tasarıma katabileceği anlamı görmek, malzemenin olası bir tasarım fikrini ne şekilde etkilediğini, bazen sınırladığını hem teorik olarak öğretmek, hem de pratik olarak uygulamasını yapmak hedeflenmiştir.
İçerik: Malzeme çeşitlerine dair genel teorik bilgi ile giriş yapılmasının ardından ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin yeri ve önemi anlatılır. Uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler ile anlatımlar pekiştirilir. Ders tartışma konuları ve ilgili ödevler hazırlanır, öğrencilerden sunum ve katılım beklenir. Edinilen bilgiler dikkate alınarak öğrencilerden ürün tasarımı yapmaları beklenir, kritikler ile tasarımlar geliştirilerek yıl sonunda jüriye sunulur.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3