Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları

Ders Adı: Ambalaj Tasarımı
Kod: GTM 042
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Ürün, ambalaj ilişkisinin teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla öğrenciye aktarılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriğinde öğrenciler endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yaparlar. Projeler, piyasadaki mevcut başarılı örneklerin durum analizlerinin yapıldığı teorik derslerle desteklenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3