Engelliler için Tasarım (GTM 050) Ders Detayları

Ders Adı: Engelliler için Tasarım
Kod: GTM 050
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Engelliler için tasarım fikirleri geliştirerek, günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için engellerine yönelik özel çözümler üretmek amaçlanır.
İçerik: Farklı engel türlerini tanımaya ve anlamaya yönelik teorik dersleri ve iki farklı engel grubuna yönelik proje geliştirilmesini kapsar. Kavramsal olarak bulunan çözümlerin engelliler açısından kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3