Kültür Tarihi (GTM 051) Ders Detayları

Ders Adı: Kültür Tarihi
Kod: GTM 051
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kültür Tarihi dersinin amacı kültür kavramının tanıtmak, insanlığın gelişmesinde uygarlıkların rolünün ve yerinin anlamını açıklamak, tasarım disiplinlerinde kültürel geçmişin yeniyi yaratmak için başlıca bir araç olduğunu kavratmak, kültürel coğrafyada birbirleriyle ilişkili olan uygarlıkların teknoloji, ticaret, bilim, inanç ve sanat /zanaat etkinliklerinin karşılaştırmasını yapmaktır.
İçerik: Anadoludaki ve dünyadaki eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar, anlatılır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3