Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları

Ders Adı: Otomotiv Tasarımı
Kod: GTM 072
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Otomotiv tasarımının temel ilkelerini öğretmek amaçlanır.
İçerik: Otomotiv tasarımının tarihi, otomotiv tasarımcıları ve tasarım stüdyoları, ilgili kuram ve kavramlar, otomotiv tasarımında kimlik ve sürdürülebilirlik, otomotiv tasarımında görselleştirme, üretim süreci ve Türkiye’de otomotiv tasarımı konuları işlenir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2