Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik (GTM 004) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik
Kod: GTM 004
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Ders, öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmayı ve ders boyunca edindikleri bilgileri ürün tasarım sürecinde uygulamaya koyma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Ders sürdürülebilirlik kavramını ve sürdürülebilirlikle ilgili güncel yaklaşımları ele alır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulunduran bir ürün tasarım projesi uygulamasını içerir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3