Temel Tasarım II (EÜT 102) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Tasarım II
Kod: EÜT 102
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 101 Temel Tasarım I
Amaç: Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
İçerik: Tasarımın temel kavramlarına giriş niteliğinde olan EÜT 101 temel tasarım dersinin devamı niteliğindedir. Görsel ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Verilen teorik altyapı ile paralel, soyut ve kavramsal düzeyde pratik uygulamalar içermektedir. Bu uygulamaların yardımıyla öğrencinin temel malzeme bilgisini ve yapısal prensipleri özümsemesi amaçlanır. Bu ders, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, bu probleme çözüm bulma ve çözümlerini eskiz ve maket yapımı gibi temel görselleme teknikleriyle sunmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçler ve sunumlar etkileşimli stüdyo ortamında gerçekleşir. Bu sayede öğrencinin görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 9