Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Ders Adı: Sinema ve Tasarım
Kod: GTM 002
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çok bileşenli bir süreç olan film yapımındaki endüstriyel tasarım gereksinimlerini araştırmayı ve her bileşende tasarım tekniklerinin temellerini, metodlarını ve uygulamalarını vermeyi hedefler.
İçerik: Çok bileşenli bir süreç olan film yapımındaki endüstriyel tasarım gereksinimlerini araştırmayı ve her bileşende tasarım tekniklerinin temellerini, metodlarını ve uygulamalarını vermeyi hedefler. Yenilikçilik, yaratıcılık içeren endüstrilerin iki önemli bileşeninin ara kesitleri incelenir. Sinema ve tasarım ilişkisi, görsel bir metin olarak ele alınarak incelenir. Sinemanın Tasarıma ve Tasarımın Sinemanın gelişimine etkileri, kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenler, imajlar üzerinde tartışılır.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2