Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme
Kod: GTM 046
Ön Koşul Ders(ler)i: GTM 045 ÜRÜN TASARIMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU MODELLEME
Amaç: Tasarlanan ürünü foto-gerçekçi olarak görselleştirmenin öğretilmesi
İçerik: Ders, öğrencilerin tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip ürünü en iyi şekilde sunuma hazır hale getirebilmelerine yöneliktir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3