Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon
Kod: GTM 047
Ön Koşul Ders(ler)i: GTM 046 Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme
Amaç: Tasarlanan ürünün 3 boyutlu hareketlendirilmesinin yapılması
İçerik: Ürün tasarımına yardımcı olacak temel animasyon bilgisini kazandırmak.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3