Tasarımda Anlatım Teknikleri I (EÜT 111) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Anlatım Teknikleri I
Kod: EÜT 111
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Tasarımları teknik çizimle anlatabilmeyi öğretmek.
İçerik: Derste temel geometri ve çizim bilgisinin verilmesi amaçlanır. Çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının üç boyutlu objeler üzerinden çalışılması ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi amaçlanır. Teknik çizim; ortografik çizim; izometrik, aksonometrik ve oblik çizim; çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme, pafta kullanımı konularını kapsar.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6