Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş (EÜT 121) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş
Kod: EÜT 121
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Öğrencilerin ürün tasarımı alanı ile tanışmalarını sağlamak, ürün tasarımına yönelik düşünce sistemine alt yapı geliştirmek.
İçerik: Öğrencilere Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini tanıtmayı amaçlayan teorik bir derstir. Mesleğin teknik, artistik ve sosyolojik içerikleri hakkında genel bilgiler içermek suretiyle öğrencinin tasarım tarihi ve kültürü hakkında bilgisinin inşasına temel oluşturması amaçlanmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2