Endüstri Ürünleri Tasarımı I (EÜT 201) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı I
Kod: EÜT 201
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 102 Temel Tasarım II
Amaç: Endüstri Ürünleri Tasarımı’nın temel ilkelerinin öğretilmesi.
İçerik: Temel tasarım derslerinde elde edilen yaratıcı düşünme alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesini, ilke ve kavramların ürünler üzerinden okunmasını amaçlar. Ürünlerin fonksiyonel ve fiziksel gereklilikleri odağında verilen bir tasarım probleminin yenilik, estetik, ürün dili, ürün kullanıcı etkileşimi gibi tasarım kıstaslar göz önünde bulundurularak çözümlenmesi sürecidir. Bu süreçte sistematik düşünceyle ürün kullanım senaryoları geliştirilir. Bu kavramsal yöntemlerle üretilebilir ve kullanılabilir ürün tasarım çözümlerinin geliştirilmesi hedeflenir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12