Tasarım Tarihi I (EÜT 221) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Tarihi I
Kod: EÜT 221
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Endüstriyel tasarımın, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasını amaçlar. Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları ile ilgili geniş kapsamlı bir bakış açısının oluşturulması hedeflenir.
İçerik: Ders tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde ürün tasarımının gelişimini, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle anlamaya yöneliktir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3