Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri
Kod: EÜT 251
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin üretilebilir ürünler geliştirebilmesi için malzeme ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
İçerik: Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemleri üzerinde durulur. Öğrencinin ders kapsamında teorik olarak aldığı bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli malzeme ve üretim yöntemleri ile imalat yapan sanayi kuruluşlarına geziler düzenlenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3