Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı IV
Kod: EÜT 302
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 301 Endüstri Ürünleri Tasarımı III
Amaç: Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
İçerik: Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar ve arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanır. Kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 15