Tasarım Yönetimi (EÜT 312) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Yönetimi
Kod: EÜT 312
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Tasarım yönetimi kavramının öğretilmesi
İçerik: Tasarımın işletmelerdeki tanımı, farklı tasarım disiplinleri, tasarım yönetiminin gelişimi ve değişimi, rekabet aracı olarak tasarımın rolü, tasarımın kurumsal stratejilerdeki yeri, kurumsal kimlik imgesi ve yönetimi, tasarım mesleği için insan kaynakları, tasarımda proje yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3