Tasarımda Anlam (EÜT 322) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Anlam
Kod: EÜT 322
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Endüstriyel tasarım dilinin araştırılarak doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik yöntem geliştirmek amaçlanmaktadır. Bunun için, tasarımı doğru anlamaya yönelik kavram ve kuramları öğretmek hedeflenmiştir.
İçerik: Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu üzerinde durulur. Tasarım, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenir. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışılır. Başka bir deyişle; tasarım dili araştırılır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3