Endüstri Ürünleri Tasarımı V (EÜT 401) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı V
Kod: EÜT 401
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 302 Endüstri Ürünleri Tasarımı IV
Amaç: Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergilemek. Çok boyutlu problem çözebilme; belirlenen hedef kullanıcı kitlesinin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve biçimsel tutarlılık ortaya koyan verimli, gereksinim karşılayıcı ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek olan çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamak.
İçerik: Endüstri Ürünleri Tasarımı sürecinin yüksek bilinç düzeyi ile planlandığı ve uygulandığı firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 16