Mesleki Uygulamalar (EÜT 411) Ders Detayları

Ders Adı: Mesleki Uygulamalar
Kod: EÜT 411
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Profesyonel meslek hayatına geçiş için bilinmesi ve edinilmesi gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Profesyonel meslek hayatı ile ilgili konuları ve pratik uygulamaları kapsar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5