Mezuniyet Projesi (EÜT 402) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Projesi
Kod: EÜT 402
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 401 Endüstri Ürünleri Tasarımı V
Amaç: Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergilemek. Çok boyutlu problem çözebilme; belirlenen hedef kullanıcı kitlesinin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve biçimsel tutarlılık ortaya koyan verimli, gereksinim karşılayıcı ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek olan çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamak.
İçerik: Endüstri işbirliğiyle gerçekleştirilir. Öğrencilerin her biri bir firma ile birlikte çalışır ve firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle öğrenciye profesyonel hayat deneyimi kazandırılması hedeflenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 18