Endüstri Ürünleri Tasarımı III (EÜT 301) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı III
Kod: EÜT 301
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 202 Endüstri Ürünleri Tasarımı II
Amaç: Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
İçerik: Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar ve arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanır. Kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 16