Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I (EUT101) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I
Kod: EUT101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
İçerik: Tasarımın temel kavramlarına giriş, görsel algı ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, soyut ve kavramsal düzeyde uygulamalar, temel malzeme ve strüktür bilgisinn verilmesi, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, çözüm bulma, eskiz ve maket yapımı tekniklerinin öğretilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12