Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri I (EUT111) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri I
Kod: EUT111
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarımları teknik çizimle anlatabilme.
İçerik: Geometri ve çizim bilgisinin temellerinin; iki boyutta ve üç boyutta çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının anlatılması, objeler üzerinden çalışılma ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi, teknik çizim; ortografik çizim; aksonometrik, izometrik ve oblik çizimlerin anlatılması.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5