Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları

Ders Adı: Ergonomi
Kod: EÜT 232
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Endüstri Ürünleri Tasarımı’nda ergonomi ilkelerinin ve tasarım problemine ergonomi bakış açısıyla yaklaşım biçiminin öğretilmesi
İçerik: Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılmasını kapsar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3