Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II (EUT102) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II
Kod: EUT102
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT101
Amaç: Tasarım İlke ve Prensiplerinin Görsel Uygulamalarla Öğretilmesi
İçerik: EUT101 dersinin devamı, üç boyutlu ürün tasarımına giriş, tasarım sürecinin tanıtılması, araştırma teknikleri ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 12