Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II (EUT112) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II
Kod: EUT112
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT111
Amaç: Tasarımları teknik çizimle anlatabilme
İçerik: Üç boyutlu ürün görselleştirilmesi, perspektif çizim tekniklerinin anlatılması; tek nokta, iki nokta ve üç nokta perspektif çizimi uygulamaları, ürünlerin yüzey, kesit ve üretim çizimlerinin yapılması, sunum sürecinde kullanılacak olan anlatım becerisinin kazanılması hedeflenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5