Ürün Tasarımında Model Yapımı (EUT116) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Model Yapımı
Kod: EUT116
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, tasarım sürecinde farklı malzeme ve tekniklerle model yapımının öğretilmesini amaçlar.
İçerik: Model yapımı teknikleri için farklı malzemelerin kullanımı. Profesyonel gelişimlere yardımcı olmak amaçlı el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik vurguları.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5