Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı II
Kod: EÜT 202
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 201 Endüstri Ürünleri Tasarımı I
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin, bir veya birkaç ürünü, form, işlev, malzeme, mekanizma, üretim teknikleri, sürdürülebilirlik ve kavramsal tutarlılık gibi etmenleri göz önünde bulundurarak projelendirmesidir. Bu süreçte, öğrencilerin tasarım problemleri karşısında yeni ve yaratıcı çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
İçerik: Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 13