Tasarım ve Sanat Tarihi (EUT144) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım ve Sanat Tarihi
Kod: EUT144
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Endüstriyel tasarımın, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasını amaçlar.
İçerik: Tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde sanatın ve ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3