Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EUT202) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı II
Kod: EUT202
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT201
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin, bir veya birkaç ürünü, form, işlev, malzeme, mekanizma, üretim teknikleri, sürdürülebilirlik ve kavramsal tutarlılık gibi etmenleri gözönünde bulundurarak projelendirilmesidir. Bu süreçte, öğrencilerin tasarım problemleri karşısında yeni ve yaratıcı çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
İçerik: Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 12