Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I (EUT213) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I
Kod: EUT213
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bilgisayar destekli tasarımın temel ilkelerinin öğrenilmesi
İçerik: 2 boyutlu çizim teknikleri.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4