Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EUT223) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri
Kod: EUT223
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin üretilebilir ürünler geliştirebilmesi için malzeme ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
İçerik: Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemlerini analiz etme. Ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin öneminin anlatılması ve uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler verme.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3