Ürün Tasarımında Ergonomi (EUT225) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Ergonomi
Kod: EUT225
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
İçerik: Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3