Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (EUT333) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Yönetimi ve Pazarlama
Kod: EUT333
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarım yönetimi ve pazarlamada yeni ürün geliştirme konusun öğretilmesi
İçerik: Tasarım, Ar-Ge, inovasyon, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5