Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II (EUT214) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II
Kod: EUT214
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT213
Amaç: Yapılan tasarımların veya mevcut ürünlerin, bilgisayar ortamına aktarılması için gerekli analiz ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi.
İçerik: Tasarımların katı modelleme ve "nurbs" çizim tekniği ile 2 ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve modellenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4