Bilgisayar Destekli Tasarım II (EÜT 242) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Tasarım II
Kod: EÜT 242
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 241 Bilgisayar Destekli Tasarım I
Amaç: Bilgisayar destekli tasarımın temel ilkelerinin öğrenilmesi
İçerik: Ders, öğrencilerin tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde modelleyebilmesine yöneliktir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4