Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi
Kod: EUT244
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT144
Amaç: Endüstriyel tasarımının, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasına yönelik bir derstir. Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları ile ilgili geniş kapsamlı bir bakış açısının oluşturulması hedeflenir.
İçerik: İki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadarki zaman diliminde ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3