Tasarım Tarihi II (EÜT 222) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarım Tarihi II
Kod: EÜT 222
Ön Koşul Ders(ler)i: EÜT 221 Tasarım Tarihi I
Amaç: Endüstriyel tasarımın, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasına yönelik bir derstir. Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları ile ilgili geniş kapsamlı bir bakış açısının oluşturulması hedeflenir.
İçerik: Bu ders iki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadar ki zaman dilimini kapsamaktadır. Bu süreç içinde ürün tasarımının gelişimini, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle öğrenmeye yöneliktir
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3