Endüstri Ürünleri Tasarımı III (EUT301) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı III
Kod: EUT301
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT202
Amaç: Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
İçerik: Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 13