Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EUT302) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı IV
Kod: EUT302
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT301
Amaç: Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
İçerik: Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 13