Tasarımda Anlam (EUT322) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Anlam
Kod: EUT322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Endüstriyel tasarımının dilinin araştırılarak doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik yöntem geliştirmek amaçlanmaktadır. Bunun için tasarımı doğru anlamaya yönelik kavram ve kuramları öğrenmek hedeflenmiştir.
İçerik: Biçim ve içerik arasındaki bağlantı. Tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5