Endüstri Ürünleri Tasarımı V (EUT401) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı V
Kod: EUT401
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT302
Amaç: Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergilemek. Çok boyutlu problem çözebilme; belirlenen hedef kullanıcı kitlesinin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve biçimsel tutarlılık ortaya koyan verimli, gereksinim karşılayıcı ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek olan çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamak.
İçerik: Firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirme.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 16