Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi (EUT402) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi
Kod: EUT402
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT401
Amaç: Önceki dönemlerde üzerinde çalışılan evrensel tasarım ilke ve ölçütlerinin tasarım amaçları doğrultusunda tutarlı ve verimli olarak kullanımı becerisini sergilemek. Çok boyutlu problem çözebilme; belirlenen hedef kullanıcı kitlesinin özelleşmiş gereksinimleri doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve biçimsel tutarlılık ortaya koyan verimli, gereksinim karşılayıcı ve endüstriyel yöntemlerle üretilebilecek olan çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamak.
İçerik: Endüstri işbirliğiyle proje geliştirilmesi. Öğrencilerin her birinin bir firma ile birlikte çalışarak (firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle) profesyonel hayat deneyimi kazanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 16