Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı (EUT351) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı
Kod: EUT351
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi
İçerik: Endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yapımı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3