Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (EUT361) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme
Kod: EUT361
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tasarlanan ürünün 3ds Max programı kullanılarak 3 boyutlu modellenmesi
İçerik: Tasarımların 3ds Max programı yardımı ile 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi. Kutu, çizgi ve poligon modelleme teknikleri ile sanal ortamda 3 boyutlu ürünler tasarlama.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3