Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Tasarım I
Kod: EÜT 101
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Tasarım ilke ve prensiplerinin görsel uygulamalarla öğretilmesi.
İçerik: Tasarımın temel kavramlarına giriş niteliğinde olan bu ders görsel ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Verilen teorik altyapı ile paralel, soyut ve kavramsal düzeyde pratik uygulamalar içermektedir. Bu uygulamaların yardımıyla öğrencinin temel malzeme bilgisini ve yapısal prensipleri özümsemesi amaçlanır. Bu ders, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, bu probleme çözüm bulma ve çözümlerini eskiz ve maket yapımı gibi temel görselleme teknikleriyle sunmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçler ve sunumlar etkileşimli stüdyo ortamında gerçekleşir. Bu sayede öğrencinin görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 6
Laboratuar: 0
Kredi: 7
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 12